•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

p.o. Dyrektor

mgr Anna Rogowska


V piętro, pok. 5.26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578
e-mail: anna.rogowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora

mgr Marcin Postawka


V piętro, pok. 5.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1565
e-mail: marcin.postawka@pw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora

e-mail: dyrektor.cziitt@pw.edu.pl

Małgorzata Wilanowska

specjalista ds. administracyjnych

V piętro, pok. 5.25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5578, 7155
fax: 22 234 71 56
e-mail: malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl

Sekretariat ogólny

mgr Gabriela Barcińska

referent ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 2000

mgr inż. Joanna Reweda

Specjalista ds. bezpieczeństwa imprez

budynek Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa,

e-mail: imprezy.PW@pw.edu.pl - adres e-mail dotyczy wszelkich spraw związanych z imprezami organizowanymi w Politechnice Warszawskiej (dalej PW) oraz poza PW lecz ze środków PW. Wszelkie pytania wraz z Formularzami oraz dokumentami dotyczącymi konkretnych wydarzeń proszę kierować na podany adres e-mail.

pok. 3.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 14 24
e-mail: joanna.reweda@pw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Krawczyk

starszy specjalista-ekspert ds. badań inter-bio-med
e-mail: Marek.Krawczyk@pw.edu.pl