•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Zespół Kontroli Wewnętrznej

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

Arkadiusz Sobala


Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 022 628 59 35
e-mail: as@ca.pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

Krystyna Gołąb


Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: k.golab@ca.pw.edu.pl

Pracownicy Zespołu

Zdzisław Gazda


starszy specjalista

Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: z.gazda@ca.pw.edu.pl

Maria Paszkowska


starszy specjalista

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: m.paszkowska@ca.pw.edu.pl

Agata Pepłowska


specjalista

Gmach Biurowy, kl. B, VI p.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6359
tel. miejski: 22 628 59 35
e-mail: a.peplowska@ca.pw.edu.pl