•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Dział Bezpieczeństwa Informacji

ul. Polna 50, lok. 309
00-644 Warszawa

tel. wew.: 6004
e-mail: dbipw@pw.edu.pl

Kierownik

Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Tomasz Buczek


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1484
tel. kom: 693 182 140
e-mail: Tomasz.Buczek@pw.edu.pl

Sekretariat

Beata Grzegorczyk

Specjalista administracyjny

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6004
e-mail: Beata.Grzegorczyk@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Jolanta Biegus

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6004
e-mail: Jolanta.Biegus@pw.edu.pl