•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne podległe Rektorowi

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

e-mail: cwm@cwm.pw.edu.pl
www: www.cwm.pw.edu.pl

p. o. Dyrektora

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777
e-mail: mszajnowska@cwm.pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 234
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777

e-mail: cwm@cwm.pw.edu.pl

mgr Katarzyna Salamonik


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777
e-mail: k.salamonik@cwm.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Edyta Kołacińska


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6425
fax: 22 234 57 77
e-mail: ekolacinska@cwm.pw.edu.pl

mgr Marzena Mazurkiewicz


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6425
fax: 22 234 57 77
e-mail: mmazurkiewicz@cwm.pw.edu.pl

Współpraca Międzynarodowa

mgr Patrycja Kluź


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1594
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 57 77
e-mail: pkluz@cwm.pw.edu.pl

mgr Dominika Frąk-Dudzińska


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1594
fax: 22 234 5777
e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl

Pracownicy Centrum

dr inż. Marek Polak


Gmach Główny, pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6240
tel. miejski: 22 621 68 94
fax: 22 234 62 01
e-mail: mpolak@cwm.pw.edu.pl