•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 66
00-661 Warszawa

Kierownik

dr inż. Zdzisław Mączeński


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5087
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: z.maczenski@ca.pw.edu.pl

Pracownicy Biura

Anna Lubelska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 629 60 70
fax: 234 74 29
e-mail: a.lubelska@ca.pw.edu.pl

Dorota Przyłuska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: d.przyluska@ca.pw.edu.pl

mgr Marta Radomska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: m.radomska@ca.pw.edu.pl

dr inż. Bohdan Utrysko


Gmach Główny, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7985
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: b.utrysko@ca.pw.edu.pl

mgr Anna Żaboklicka


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: a.zaboklicka@ca.pw.edu.pl