•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro Rektora

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00

Kierownik

dr Agnieszka Kamińska


Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 74 84
fax: 22 621 68 92
e-mail: agnieszka.kaminska@pw.edu.pl

Sekcja Sekretariatu Rektora i Prorektorów

inż. Joanna Nowak (wz.)

Specjalista ds. administracyjnych.
Sekretariat Rektora.

Gmach Główny, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. miejski: 22 628 59 85
fax: 22 234 7204
e-mail: katarzyna.lubczynska@pw.edu.pl

Krystyna Brożek

Specjalista ds. obsługi administracyjnej Biura Rektora,
Sekretariat Prorektora ds. studenckich

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425
e-mail: krystyna.brozek@pw.edu.pl

Dorota Jędrzejewska

Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. studiów

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050
fax: 22 234 7209
e-mail: dorota.jedrzejewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Maj

Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

Gmach Główny, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: 22 622 3664
fax: 22 234 1559
e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Miłaszewska

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. nauki

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: 22 629 2632
fax: 22 234 7140
e-mail: malgorzata.milaszewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Sadkowska

Starszy specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. ogólnych

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886
fax: 22 234 7209
e-mail: malgorzata.sadkowska@pw.edu.pl

Sekcja Kancelaryjno-Administracyjna

mgr Helena Lechnio

Kierownik sekcji kancelaryjno-administracyjnej

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100, 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: helena.lechnio@pw.edu.pl

mgr Paulina Sulenta

Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5723
e-mail: paulina.sulenta@pw.edu.pl

mgr Anna Słowik

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
e-mail: anna.slowik@pw.edu.pl

Bogdan Nagraba

Kierowca

Gmach Główny, pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595

Weronika Rosłaniec

Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595
e-mail: weronika.roslaniec@pw.edu.pl

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

mgr Izabela Koptoń-Ryniec

Kierownik Sekcji ds. Komunikacji Społecznej i Mediów
pełniąca zadania rzecznika prasowego

Gmach Główny, pok. 148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: izabela.ryniec@pw.edu.pl

mgr Anna Olencka

Starszy specjalista ds. promocji i grafiki

Gmach Główny, pok. 148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: anna.olencka@pw.edu.pl

mgr Marta Wereska

Specjalista ds. komunikacji społecznej

Gmach Główny, pok. 148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: marta.wereska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni

mgr Joanna Kuźmicz

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7510
e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl

mgr Aneta Ronduda

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7141
tel. miejski: 22 629 7484
e-mail: aneta.ronduda@pw.edu.pl

Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP

inż. Joanna Nowak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl

lic. Adrianna Aniszewska - Łach

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7187
e-mail: adrianna.lach@pw.edu.pl

Samodzielne stanowiska

mgr inż. Krzysztof Wieczorek

Gł. specjalista - pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów

Gmach Główny, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7201
e-mail: krzysztof.wieczorek@pw.edu.pl

mgr Grzegorz Kujawa

Starszy Specjalista ds. finansowych

Gmach Główny, pokój 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1560
tel. miejski: 22 234 1560
e-mail: grzegorz.kujawa@pw.edu.pl