•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Technolog - Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko technologa do projektu „Hybrydowe kompozyty ceramika metal o umocnieniu gradientowym” realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa (w momencie rozpoczęcia pracy);
  • doświadczenie w samodzielnym planowaniu badań i ich realizacji;
  • doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik;
  • udokumentowane doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem finansowanym ze środków pozauczelnianych w trakcie trwania studiów doktoranckich;
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy badawczej;
  • udokumentowane publikacje międzynarodowe z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (min. 10 publikacji jako pierwszy autor) z zakresu materiałów ceramicznych i kompozytowych;
  • znajomość tematyki związanej z wytwarzaniem materiałów kompozytowych metodami  koloidalnymi tj. odlewanie z gęstwy, tape casting, odlewanie odśrodkowe mas lejnych, gel casing oraz prasowanie jednoosiowe i izostatyczne;
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
  • praktyczna znajomość technik badawczych takich jak: SEM/EDX, XRD, badania reologiczne mas lejnych, badania elektrokinetyczne, stereologiczna analiza mikrostruktury.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, lista publikacji oraz lista publikacji)  droga meilową na adres: Waldemar.Kaszuwara@pw.edu.pl lub na adres ul. Wołoska 141, pok. 206, 02-507 Warszawa w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 01.10.2018

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 01.10.2018 11:34

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 01.10.2018 11:34