•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Referent/starszy referent/specjalista - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska poszukuje pracownika na stanowisko referenta /starszego referenta/ specjalisty w wymiarze 1/2 etatu w Biurze Obsługi Projektów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Politechnika Warszawska poszukuje pracownika na stanowisko referenta /starszego referenta/ specjalisty w wymiarze 1/2 etatu w Biurze Obsługi Projektów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe;
  • staż pracy min 3 lata (przy ubieganiu się na stanowisko specjalisty);
  • co najmniej roczne doświadczenie obejmujące całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem i obsługą projektów, finansowaniem projektów z budżetu Unii Europejskiej, preferowane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • wiedza i umiejętności związane z pisaniem, składaniem wniosków o dofinansowanie w konkursach Unii Europejskiej;
  • znajomość procedur związanych z realizacją zamówień zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych;
  • znajomość generatora wniosków o płatność, sprawozdawczych;
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów pakietu MS Office, (Word, Excel i Outlook);
  • umiejętność analizy dokumentów związanych z współpracą nauka-biznes;
  • znajomość języka angielskiego;
  • zaangażowanie, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, pok. 0.5 (parter), 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84,  w godz. 9.00-15.00 w terminie do dnia 8.08.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 25.07.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 08.08.2017 16:00

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 08.08.2017 16:00