•  

BIP PW / Skład osobowy / Obiekty / Domy studenckie

Dom Studencki "Sezam"

00-432 Warszawa
ul. Górnośląska 14

recepcja centrala: tel. w. 6800, 6711
Ze wszystkimi pracownikami można również skontaktować się za pośrednictwem centrali 22 234 68 00 – łączy pracownik recepcji.

fax: 22 621 36 68, 22 234 68 15
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl

Kierownik

Zastępca Kierownika

e-mail: gkot@sezam.pw.edu.pl

Grażyna Kot-Goljasz

DS. Sezam, II piętro pok. 219 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6772,6774
fax: 22 234 68 15, 22 621 36 68
e-mail: grazyna.kot@sezam.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Elżbieta Szołucha

DS. Sezam, II piętro pok. 219 C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6811
fax: 22 234 68 15, 22 621 36 68
e-mail: e.szolucha@sezam.pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Izabella Styczek

DS. Sezam, II piętro pok. 219 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6812
fax: 22 234 68 15, 22 621 36 38
e-mail: Izabella.Styczek@ds.pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Ewa Cieśla

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6748

Dominika Jastrzębska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6800, 6711
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl

Bogdan Kacperowski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6727

Beata Karasiewicz

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6800, 6711
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl

Dagmara Królik

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6742

Barbara Lewikowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6742

mgr Agnieszka Małyszczuk-Kapuścińska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6800, 6711
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl

obsługa

Teresa Pietruszewska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6800, 6711
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl

Włodzimierz Rumiński

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6727

Iwona Samczyńska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6733

Wojciech Styczek

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6727

mgr Adam Syczewski

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6800, 6711
e-mail: recepcja@sezam.pw.edu.pl